GroeneOceaan
Onderdeel van Handels & adviesbureau P. van Leeuwen

Contact

Handels & adviesbureau P. van Leeuwen                                       

GroeneOceaan                                                                            

Vaalserberg 157                                                                          

2905 PP  Capelle aan den IJssel                                                    

GSM: 06-54395539

KVK: 24487478

info@groeneoceaan.com


ContactformulierDisclaimer

 

De informatie zoals opgenomen in onze website is uitsluitend voorbestemd voor algemene informatie doeleinden. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben uiterst zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en informatie op deze website, maar kunnen u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De GroeneOceaan aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijke en  niet commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming.