GroeneOceaan
Onderdeel van Handels & adviesbureau P. van Leeuwen

Contact

Handels & adviesbureau P. van Leeuwen                                       

GroeneOceaan                                                                            

Vaalserberg 157                                                                          

2905 PP  Capelle aan den IJssel                                                    

GSM: 06-54395539

KVK: 24487478

BTW: NL154005958B01

www.groeneoceaan.com

info@groeneoceaan.com

IBAN: NL08 ABNA 0598 3290 74


ContactformulierDisclaimer

 

De informatie zoals opgenomen in onze website is uitsluitend voorbestemd voor algemene informatie doeleinden. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben uiterst zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en informatie op deze website, maar kunnen u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De GroeneOceaan aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijke en  niet commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming.


Privacyverklaring
Beste bezoeker van onze website, Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Statement aangepast. Wat betekent dit voor u? Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons zoals cookies, of het via het contactformulier vragen aan ons te stellen. In het vernieuwde Privacy Statement staat uitgebreider omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.
Privacy-Statement 2018 AVG.pdf (197.15KB)
Privacyverklaring
Beste bezoeker van onze website, Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Statement aangepast. Wat betekent dit voor u? Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons zoals cookies, of het via het contactformulier vragen aan ons te stellen. In het vernieuwde Privacy Statement staat uitgebreider omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.
Privacy-Statement 2018 AVG.pdf (197.15KB)